Imatges del Monestir

 

 

 

 

 

   El Monestir antigament  

                                                                                                                

 

 

Plànol del Monestir del Corpus Christi