Jutjat de Pau

Jutge de Pau: Ricardo Canet Sanfèlix

Secretària: Reme Badenes Sanfèlix

Adreça: C/ Sant Domènech, 18

Horari:

·         Matins: Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13.30h.

·         Vesprada: Dilluns de 15 a 18.30h.

 

JUTJAT DE PAU - SERVEIS QUE PRESTA:

 • Exhort: cooperació judicial amb altres jutjats de pau i primera instància, citacions, emplaçaments, notificacions, requeriments, etc.
 • Actes de conciliació
 • Judicis de faltes
 • etc.

REGISTRE CIVIL - SERVEIS QUE PRESTA:

 • Inscripcions de naixement, matrimoni o defunció
 • Notes marginals (canvis de nom, capitulacions matrimonials, adopcions, etc.)
 • Expedient de traducció de nom
 • Expedient matrimoni civil
 • Expedient trasllat de naixements, matrimoni, defuncions, models internacionals
 • Fe de vida
 • Auxilis registrals
 • Llibres de família