Programa Avalem Joves Plus (EMCUJU/EMPUJU)
L'Ajuntament participa en el Programa de foment de l'ocupació per a la contractació de joves per les entitats locals. Les persones seleccionades disposen d'un termini de 7 dies des de la data de selecció per a realitzar al·legacions.

AVALEM JOVES PLUS

  • Contractacions EMCUJU: 4

  • Contractacions EMPUJU: 6

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de joves qualificats per les entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

  • Subvenció concedida: 
  • Número de contractes:  4
  • Durada del contracte: 
  • Tipus de contracte: Contracte de pràctiques a temps complet.

Ocupacions contractades:

1 TASOC

1 TÈCNIC ESPORTIU

2 MESTRES

 

 

PROGRAMA EMPUJU - DESCRIPCIÓ

Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de joves per les entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  • Subvenció concedida:  
  • Número de contractes:  6
  • Durada del contracte: 
  • Tipus de contracte: Contracte d'obra o servei a temps complet

Ocupacions contractades: 

PEÓ D'OBRA: 2

PEÓ JARDINER: 3

AUXILIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI: 1

 

Ajuda Cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea

 

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=Es

 

16/07/2018