Ban d'alcaldia per regular les festes
Com l'any passat, aquest any hem tret un ban per a regularitzar (entre altres coses) la beguda al carrer. Al plànol i a la normativa que adjuntem per a festes podeu veure tota la normativa i les zones delimitades. També hem inclòs, per a més seguretat l'emplaçament on es trobarà l'ambulància a tots els actes amb pólvora.
11/04/2018