Normativa Municipal
Existix i es publica el conjunt de normes que establixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguen participar efectivament en els assumptes de la vida pública local.